Hakkımızda

Platformun Yapısı ve Yasal Dayanağı

ESİP ortak amaçları bulunan tüzel kişiliğe haiz sektör STK’larının bir araya gelmesi ile 2020 yılında kurulmuş, tüzel kişiliği bulunmayan bir birlikteliktir.

Platforma sadece tüzel kişiliği olan kurumların üyeliği kabul edilir, firmaların veya gerçek kişilerin üyeliği kabul edilmez.

Bu Platform, 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 25nci maddesi ve 31.03.2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Dernekler Yönetmeliğinin 94ncü Maddesi esasları doğrultusunda kurulmuştur.

Amacımız

Elektronik Sanayinde faaliyet yürüten firmaları temsil eden STK’lar ve ilgili kurumlar arasında iş birliği-güç birliği oluşturulması amacıyla, tüm paydaşları buluşturmayı ve süreklilik arz edecek bir iletişim kanalı kurmayı hedefleyen bir sanayi platformu olmaktır.

Ortak Görüş Oluşturmak

Platform içerisinde yer alan kurumlarda ortak görüş oluşturmak, politika ve strateji geliştirmeye yönelik faaliyetler yapmak.

Sürdürülebilir Olmak

Platformu oluşturan kurumlara üye firmalar arasında sürdürülebilir bir iletişim kanalı oluşturmak.

İşbirliği Oluşturmak

Platformu oluşturan kurumlara üye firmaların iş hacimlerini artırabilecekleri finansal, teknolojik ve bilgiye dayalı kaynaklarını bir araya getirmek suretiyle, “Stratejik İşbirlikleri” oluşturabilecekleri etkileşimli bir ekosistemi canlı tutacak faaliyetler hayata geçirmek.

Ankara Sanayi Odası

Elektronik Sanayi Meslek Komitesi

Türk Elektronik Sanayicileri Derneği

İcra Kurulu