Hakkımızda

Platformun Yapısı ve Yasal Dayanağı

Elektronik Sanayi İş Birliği Platformu-ESİP kurulması Projesine ortak amaçları bulunan tüzel kişiliğe haiz sektör STK’larının bir araya gelmesi ile 2020 yılında başlanmıştır, hazırlanan Mutabakat Belgesi halen TASLAK aşamasındadır.

Platforma gerçek kişilerin üyeliği kabul edilmeyecektir.

ESİP Projesi çalışmaları; 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 25nci maddesi ve Dernekler Yönetmeliğinin 94ncü Maddesi esasları doğrultusunda yürütülmektedir.

Amacımız

Elektronik Sanayinde faaliyet yürüten firmaları temsil eden STK’lar ve ilgili kurumlar arasında iş birliği-güç birliği oluşturulması amacıyla, tüm paydaşları buluşturmayı ve süreklilik arz edecek bir iletişim kanalı kurmayı hedefleyen bir sanayi platformu olmaktır.

Ortak Görüş Oluşturmak

Platform içerisinde yer alan kurumlarda ortak görüş oluşturmak, politika ve strateji geliştirmeye yönelik faaliyetler yapmak.

Sürdürülebilir Olmak

Platformu oluşturan kurumlara üye firmalar arasında sürdürülebilir bir iletişim kanalı oluşturmak.

İş Birliği Oluşturmak

Platformu oluşturan kurumlara üye firmaların iş hacimlerini artırabilecekleri finansal, teknolojik ve bilgiye dayalı kaynaklarını bir araya getirmek suretiyle, “Stratejik İş Birlikleri” oluşturabilecekleri etkileşimli bir ekosistemi canlı tutacak faaliyetler hayata geçirmek.

Ankara Sanayi Odası

Elektronik Sanayi Meslek Komitesi

Komite ÜyeleriMeclis Üyeleri

Türk Elektronik Sanayicileri Derneği

İcra Kurulu