Elektronik sanayinin ülkemizin katma değerli ürünler üretebilmesi için temel bir sektör olduğu tüm paydaşları tarafından kabul ediliyor. Geleceğimizin bağlı olduğu bu sektörün temsilcileri olarak bir araya gelmek, eksiklerimizi tespit etmek, karşılaştığımız tehditleri irdelemek ve çözüm önerileri geliştirmek üzere Elektronik Sanayi İş Birliği Platformu (ESİP) bünyesinde İSO, ASO, TESİD  olarak güç birliği yapıyoruz. 

Tüm dünyada gözlenen, özellikle pandemi etkisiyle derinleşen krizin yanı sıra, yetişmiş mühendislik gücü ve tabii kaynakların azalması tehlikesi ile de karşı karşıya olduğumuz bu dönemde ArGe, üretim, pazarlama, lojistik gibi süreçlerde ciddi bir dönüşüm yaşıyoruz. Doğal olarak Türkiye elektronik sanayi de bu zorlu dönemden etkileniyor. Ancak aramızda yaptığımız sohbetlerde olumsuz gözüken bu gelişmelerin aslında ülkemiz için bir fırsat yarattığını, doğru politika ve stratejilerle  durumu lehimize çevirebilecek bir çok yetkinliğimiz olduğunu vurguluyoruz. 

ESİP olarak başarı kritelerimizin başında “işbirliği” geliyor. Kurumlarımızın bir araya gelmesiyle teknoloji geliştirme, yerlileştirme, ithalatımızda ciddi bir kalem olan işlem görmüş hammaddeleri yerli olarak üretme gibi konularda çözüm önerileri getirilebileceğine inanıyor, her birimiz bu doğrultuda  çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Bu çerçevede ortak ilgi konuları olan üyelerimizi bir araya getirmek, tanışmak, görüş paylaşımını artırmak, serbest bir düşünce platformu yaratmak üzere ESİP olarak çevrimiçi öğle sohbeti toplantıları düzenlemeyi planladık.  Toplantı moderatörlüğünü dönüşümlü olarak ASO, İSO ve TESİD’in yükleneceği, her ayın ikinci Perşembe günü, öğle yemeği saatinde buluşacağımız sohbetlerde, yemeğimiz eşliğinde önceden belirlenmiş bir konuyu ele almanın değer yaratacağını düşünüyoruz.  Ayrıca sohbet sırasında serbest görüş alış verişi yapılabilmesini teminen, özellikle gerekmedikçe sunum yapılmamasını tercih ettik.    

2022 yılında başlamak istediğimiz bu sohbet toplantılarımızın ilkinin konusunu, ASO temsilcisi İbrahim Uğurlu’nun moderatörlüğünde “Yetişmiş insan kaynağı göçü” olarak belirledik. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir